rightbar
whitebar

ARTISTER

Annemarie ensemble

Annemarie Åström – Violinist

Annemarie Åström (f.1977) är en mångsidig violinist som jobbar aktivt både som kammarmusiker, orkestermusiker och som lärare.

Hon har studerat violin vid Sibelius-Akademin i Helsingfors samt utomlands i Göteborg, Köpenhamn och Köln. Hennes lärare har varit John Storgårds, prof. Tuomas Haapanen, prof. Milan Vitek, prof. Mihaela Martin och sedan 2005 prof. Kaija Saarikettu. Annemarie har slutexamen från både Musikhögskolan i Göteborg – även solistdiplom, och Det Kongelige Musik Konservatoriet i Köpenhamn.

Under åren 2002 – 2006 hade Annemarie tjänst som andra violins alternerande stämledare i Helsingborgs Symfoniorkester. Hon har också verkat som första konsertmästare i bl.a. Orkester Norden under Susanna Mälkkis, Esa-Pekka Salonens och Okko Kamus ledning samt i Kokkola Operaorkestern med Sakari Oramo som dirigent. Dessutom har Annemarie vikarierat som andra violins stämledare och konsertmästare i Göteborgs Symfoniker.

Från och med hösten 2005 har Annemarie fortsatt sina studier vid Sibelius-Akademins DocMus-avdelning. Hennes konsertserie befattar Nordisk Violinmusik 1826 – 2014 och i den skriftliga delen skriver hon om violinundervisningen i Finland och Sverige.

Annemarie har uppträtt på många kammarmusikfestivaler, bl.a Kammarmusikfestivalen i Stenungsund och konsertserien i Ovanmyra missionshus i Sverige samt på Sääksmäki Soi!, Musiikkia Ruovesi!, Sibafest och Riihimäki Sommarkonserter i Finland. Sommaren 2007 var Annemarie en av Kuhmo kammarmusikfestivals unga konstnärer.

Annemarie spelar regelbundet med pianisterna Sonja Fräki, Annika Palm och Emil Holmström samt i KAAÅS-trio tillsammans med pianisten Tiina Karakorpi och cellisten Ulla Lampela och i TrioArTempo med altviolinisten Anna Rajamäki och cellisten Tomas Nuñez-Garcés. Hon har tillsammans med Annika Palm grundat den finlandssvenska kammarmusikgruppen, AND-ensemblen, vars syfte är att föra fram finlandssvensk musik.

Annemarie spelar på en Joseph Filius Andreae Guarneri som hon fått till låns från Sibelius-Akademin. Violinen har varit Anja Ignatius instrument.

www.annemarieastrom.fi